Uw giften zijn zeer welkom

Steun ons!

Van de voorzitter augustus 2014

dinsdag 19 augustus 2014

Het is voor de laatste maal dat ik aan u schrijf. Mijn termijn als voorzitter zit er op en ik heb besloten om het stokje door te geven.

Vanaf het begin van de oprichting van de stichting in 2002, eerst als adviseur en de laatste 4 jaar als voorzitter, ben ik betrokken geweest bij de Stichting.
Het is een zeer aangename tijd geweest waarin we als bestuur samen met u als trouwe begunstigers en supporters veel hebben bereikt voor onze vrienden in Tanzania. 
U kunt het allemaal nog eens nalezen op onze website. 
En voor de toekomst zijn de lijnen uitgezet en vastgelegd in de beleidsplannen 2014 en daarop volgende jaren. 
In de komende periode zullen deze gefaseerd op de website worden geplaatst.

Het is nu aan de nieuwe voorzitter, Gerrit Bunschoten, om samen met het bestuur de beleidsplannen verder uit te werken en er richting aan te geven.
Ik heb in de nieuwe voorzitter, aan wie ik in de laatste vergadering het stokje heb overgedragen, het volste vertrouwen en voel me vereerd dat hij bereid is geweest om het voorzitterschap op zich te nemen.
Hij is reeds lang als adviseur bij de Stichting betrokken en heeft al vele malen onze vrienden in Tanzania bezocht. 
Hij kent onze vrienden persoonlijk en zijn kennis over de woon- en leefsituatie aldaar is groot.
Ik heb het volste vertrouwen in hem en draag met een gerust hart het stokje aan hem over.

Rest mij u te bedanken voor het feit dat u in al die jaren zo betrokken was bij de Stichting en dat u onze vrienden een warm hart toebedeeld.
We hebben samen veel kunnen doen voor onze vrienden en hebben al veel bereikt. 
Mijn wens, blijft u het nieuwe bestuur ondersteunen.
Niet alleen in geld - dat is ook belangrijk - maar òòk in een daadwerkelijk geven van support, door ideeën aan te dragen, 
het bestuur werk uit handen te nemen door u beschikbaar te stellen voor een functie of door op projectbasis uw kennis en kunde in te zetten. 
Er zijn zoveel manieren om daadwerkelijk bij de doelstelling van de stichting betrokken te geraken. 
In en met alles bent u welkom!!

Ik wens u allen een mooie toekomst toe waarin blijvend plaats zal zijn voor onze vrienden in Tanzania.
Want u bent het die hen een betere toekomst kunt geven!
En doen wij het niet, wie zal het dan doen? 
U bent het die hen een betere toekomst kunt verschaffen!

Het gaat u goed!

Haijo van der Ploeg,
voorzitter

Nieuwsoverzicht

Nieuwsbrief

Ontvang het laatste nieuws in uw mail met onze nieuwsbrief

Stichting Vrienden van Bariadi

Het bevorderen van het welzijn en streven naar een verhoging van de kwaliteit van leven in Shinyanga Region, Bariadi District, Tanzania.

Lees verder

Donaties

De stichting heeft een ANBI status, dat wil zeggen dat uw giften fiscaal aftrekbaar zijn.

Meer informatie