Uw giften zijn zeer welkom

Steun ons!

Hoe het begon en visie

Vanuit een persoonlijk contact kwam ruim 30 jaar geleden de vraag vanuit het Bariadi-district in Tanzania "Kom naar ons toe en help ons". Een kerkelijke organisatie uit Huizen heeft deze uitnodiging opgepakt en heeft een langdurende relatie en vriendschap opgebouwd en zeer intensief voedselhulp gegeven als er hongersnood was.

Deze hulp intensiveerde zich in de loop der jaren tot andere terreinen en ook bleek er steeds meer sponsoring te komen van buiten de genoemde kerkelijke instelling.

In 2002 is de Stichting "Vrienden van Bariadi" opgericht.
Achtergrond van deze oprichting was het beter stroomlijnen van de geldstromen en het professioneler organiseren van de bredere hulpverlening.
De opgebouwde vriendschap blijft de basis voor de ontmoetingen en hulpverlening.

De formele doelstelling van de Stichting is "Het bevorderen van het welzijn en het streven naar een verhoging van de kwaliteit van leven in Shinyanga Region, Bariadi District te Tanzania."
Deze doelstelling is later aangevuld met het optimaliseren van de zelfstandigheid en zelfwerkzaamheid van de bewoners.

Onze hulp richt zich op een redelijke basisvoorziening.
Wij denken namelijk dat pas als deze basis er is, de Tanzanianen in staat zijn de beoogde zelfstandigheid te bereiken.
Voor deze basisvoorziening hebben we een aantal speerpunten gedefinieerd.
Deze speerpunten zijn voeding, gezondheidszorg, onderwijs.
Op deze gebieden ondersteunen we de Tanzanianen, echter wel onder een aantal randvoorwaarden.

De randvoorwaarden zijn:

  • de behoefte/ het initiatief ligt bij de Tanzanianen zelf.
  • de mensen leveren zelf een substantiële bijdrage aan het bereiken van het doel.
  • de bijdrage van de mensen kan zijn met financiële of met fysieke inzet.
  • onze ondersteuning dient te allen tijde de beoogde zelfstandigheid te stimuleren.

Deze ziens- en werkwijze vraagt om een intensieve en goede communicatie met de Tanzanianen.
Deze wordt dan ook met de grootste aandacht vorm gegeven.
Zo geven we respectvol inhoud aan hun zelfstandigheid en waardigheid.
Overigens heeft de Stichting ook als visie dat de sponsorgelden vrijwel geheel ten goede moeten komen aan de Tanzanianen zelf.
De kosten voor de reizen worden dan ook grotendeels zelf gedragen door de Nederlanders die afreizen naar Tanzania.

Nieuwsbrief

Ontvang het laatste nieuws in uw mail met onze nieuwsbrief

Stichting Vrienden van Bariadi

Het bevorderen van het welzijn en streven naar een verhoging van de kwaliteit van leven in Shinyanga Region, Bariadi District, Tanzania.

Lees verder

Donaties

De stichting heeft een ANBI status, dat wil zeggen dat uw giften fiscaal aftrekbaar zijn.

Meer informatie