Uw giften zijn zeer welkom

Steun ons!

Van de voorzitter april 2014

dinsdag 01 april 2014

In de afgelopen periode heeft het bestuur , ondersteund door  haar beide adviseurs, hard gewerkt aan het bijstellen van haar beleidsplannen. Een en ander naar aanleiding van de briefing door Tony Stanton en Gerrit Bunschoten over hun bezoek aan onze vrienden.

Daarnaast is de financiële verantwoording ter handgenomen en zullen wij ons binnenkort via de website verantwoorden over dat wat wij met uw giften, donaties en supportbijdragen  hebben gedaan.

De verantwoording is ook nodig omdat er met ingang van 1 januari 2014 nieuwe voorwaarden zijn gesteld door de Belastingdienst aan de ANBI- status. Hierdoor zijn uw bijdragen fiscaal aftrekbaar.

Eén van de zaken die een wijziging in het beleid  van de stichting ondergaat is “Educatie”.  Er komen steeds meer aanvragen binnen van meisjes en jongens om individuele ondersteuning  van  hun studie.  Het  bestuur heeft gemeend daar beleid voor te moeten gaan ontwikkelen nu onderwijs één van de belangrijke taken van de stichting is: “een verhoging  van de kwaliteit van leven”. Ook is ingegaan op de hulpvraag om schoolbankjes voor  scholen in het Bariadi-district.

Voor “Water” en “Voedselhulp” zijn we het beleid aan het herschrijven. Zodra er meer duidelijkheid is gaan we de beleidsplannen publiceren.

Tot slot “Gezondheidszorg”. Op dit moment zijn we bezig met een omvangrijk onderzoek  in samenwerking met CUHAS, de Universiteit van Mwanza. De resultaten worden in april a.s. verwacht.

Over al deze onderwerpen wordt verslag gedaan in de Nieuwsbrief die is verstuurd en die u elders op de website http://www.vriendenvanbariadi.org/lay/media/upload-2014/nieuwsbrief-maart.pdf kunt vinden.

Zo nu weet u dat wij misschien weleens stil zijn, maar zeker niet stil zitten! Nee, we zijn te bewogen met het leven van onze vrienden in Tanzania om niets te doen. Ze laten u trouwens weten heel erg dankbaar te zijn voor de gegeven ondersteuning  op welke wijze dan ook, in het afgelopen jaar.

Toch durft  het bestuur u ook in deze economisch wat minder goede tijden  te vragen of u ook dit jaar uw steun wilt geven.  Uw bijdrage, giften, donaties en schenkingen  om de kosten voor het komende jaar te kunnen dekken zijn zeer welkom.  Juist de grotere investeringsbedragen , gedaan om beter te kunnen aansluiten in dat wat er nodig is om onze vrienden een betere kwaliteit van leven te geven, vraagt om een extra financiële inspanning.  Het bestuur weet dat het leven van onze vrienden in Tanzania u aan het hart gaan en daarom zijn we hoopvol en denken dat wij samen met u onze doelstelling ook dit jaar weer zullen halen.

 

Haijo van der Ploeg, voorzitter.

 

 

  

Nieuwsoverzicht

Nieuwsbrief

Ontvang het laatste nieuws in uw mail met onze nieuwsbrief

Stichting Vrienden van Bariadi

Het bevorderen van het welzijn en streven naar een verhoging van de kwaliteit van leven in Shinyanga Region, Bariadi District, Tanzania.

Lees verder

Donaties

De stichting heeft een ANBI status, dat wil zeggen dat uw giften fiscaal aftrekbaar zijn.

Meer informatie