Uw giften zijn zeer welkom

Steun ons!

Van de voorzitter september 2013

vrijdag 27 september 2013

Hopelijk heeft een ieder genoten van zijn of haar vakantie en is uitgerust aan de slag gegaan dan wel heeft omdat niet meer deelgenomen wordt aan het arbeidsproces, de vrije tijd op een andere wijze doorgebracht en heeft nu weer zin om zaken op te pakken.

Zo ook het bestuur. Zij is begonnen aan de geplande vergadercyclus en het wordt dan ook tijd om u te laten weten wat er zo al staat te gebeuren.

 In de eerste plaats en dat is heugelijk nieuws, gaan er in de maand november 2 enthousiaste mensen, Gerrit Bunschoten en Tony Stanton, beide verbonden als adviseur aan de stichting , naar Tanzania om met onze vrienden te overleggen over de gemaakte beleidsplannen en om hun oordeel daar over te vragen. Ook zal overleg gezocht worden met het bestuur van het Bariadi- district waar wij hulp bieden en waar onze vrienden wonen. Daarnaast zal er overleg plaatsvinden met het Somantha Hospital in Bariadi, het  Diana Dispensary en  de lagere school, beide in Ditima. En met ADRA een instelling in Arusha. Ook zal er een controle plaatsvinden op de stand van zaken van een 3- tal waterputten, waarvan Huurders Platvorm Alliantie de sponsor is.

Belangrijk voor de stichting is te weten of de plannen die wij hebben aansluiten bij dan wel moeten worden aangepast aan de vraag die leeft bij onze vrienden in het Bariadi-district  en/of dat wij bij de overheid vanwege haar plannen kunnen aansluiten.

Het is een drukprogramma dat in 2 weken zal moeten worden afgewerkt. Wij zijn heel erg benieuwd naar de rapportage! En goed om te weten, de kosten van het reizen en van het verblijf worden door hen zelf betaald!   Om nog eens te benadrukken, wij gaan zeer prudent met de giften en bijdragen van onze begunstigers, donateurs en sponsoren om.

Ook wordt op dit moment een financiële bijdrage geleverd in een schoenenproject van ADRA. Dit project houdt in dat alle schoolgaande kinderen in het district waar onze vrienden wonen, worden voorzien van schoeisel. Dit project wordt begeleidt door onze vriend Peter Shimbi.  Ook is de school in Ditima – zie de website - , verrijkt met schoolboeken, die de stichting heeft gekocht en laten bezorgen door onze vrienden Edzo en Ellen Struif, tijdens hun verblijf daar.

Wij zijn nu ook bezig met het opzetten van een vernieuwde nieuwsbrief via de website. Voor zover wij uw e-mailadres nog niet kennen, laat het ons weten. U weet dan zeker dat u niet verstoken blijft van de voortgang in ons en uw werk! Want we zijn ons bewust dat met uw bijdrage in welke vorm dan ook wij in staat gesteld worden onze vrienden in Tanzania te helpen en antwoord te geven op hun hulpvraag.

 

Haijo van der Ploeg, voorzitter

Nieuwsoverzicht

Nieuwsbrief

Ontvang het laatste nieuws in uw mail met onze nieuwsbrief

Stichting Vrienden van Bariadi

Het bevorderen van het welzijn en streven naar een verhoging van de kwaliteit van leven in Shinyanga Region, Bariadi District, Tanzania.

Lees verder

Donaties

De stichting heeft een ANBI status, dat wil zeggen dat uw giften fiscaal aftrekbaar zijn.

Meer informatie