Uw giften zijn zeer welkom

Steun ons!

Van de voorzitter juli 2013

donderdag 11 juli 2013

In de afgelopen periode is onze dierbare vriend Amos Nchangwa overleden.

Amos was een wijs man en van hem hebben we heel wat geleerd in de afgelopen 30 jaar, want zolang heeft onze vriendschap geduurd! We wisten dat hij ziek was en we hoopten dat hij beter zou worden. En dan is het toch altijd weer onverwacht als het bericht van zijn verscheiden ons bereikt.

We zullen hem heel erg missen.  

 

En als bestuur staan we  te popelen om onze vrienden weer te ontmoeten.

Afgelopen week heeft het bestuur weer vergaderd om te komen tot afronding van de beleidsplannen die aangepast moesten worden naar aanleiding van de binnengekomen en gewijzigde hulpvragen.

Wij willen graag daar met onze vrienden overleggen èn in het kader van de  evaluatie van onze beleidsplannen ook met de verantwoordelijken van de lokale en de districtsoverheid.

 

Debet aan het tijdsverloop is dat de stichting geen kosten van reizen naar en verblijf in Tanzania vergoed.  Zij die er heen gaan zullen alle kosten uit eigen middelen moeten betalen. De giften aan de  stichting komen uitsluitend en alleen ten goede aan de doelstellingen van de stichting!

En ja, ook de economische crisis speelt natuurlijk  een rol: mensen zijn voorzichtiger geworden  in het uitgeven van geld.

We zoeken daarom naar mogelijkheden om fondsen te generen. Mocht u een idee hebben laat het weten of… u mag ook een donatie doen onder vermelding van “ bijdrage kosten bezoek van vrienden in Tanzania”.  Het bankrekeningnummer vindt u op de website.

 

Hoewel het verlies van onze dierbare vriend Amos door hen gevoeld word,  gaat het goed met onze vrienden zo zijn de berichten.

Doordat vrienden van de stichting de mogelijkheid hebben  gecreëerd  om voor Stephen Nkonya een laptop en toebehoren te kopen, is er een beter kontakt mogelijk en kunnen zij ons sneller berichten.

Voor waar een goede vooruitgang in het onderhouden van ons kontakt met hen. Bedankt vrienden: familie Geerlings, Nijkerk en familie Stanton , Soest!

 

Het bestuur wenst u een goede en mooie zomervakantie toe , waar u ook verblijft.

 

Haijo van der Ploeg, voorzitter

Nieuwsoverzicht

Stichting Vrienden van Bariadi

Het bevorderen van het welzijn en streven naar een verhoging van de kwaliteit van leven in Shinyanga Region, Bariadi District, Tanzania.

Lees verder

Donaties

De stichting heeft een ANBI status, dat wil zeggen dat uw giften fiscaal aftrekbaar zijn.

Meer informatie