Uw giften zijn zeer welkom

Steun ons!

Van de voorzitter april 2013

woensdag 17 april 2013

...het is weer tijd om even bij te praten. Door de griep die er heerste heeft ook het bestuur in de afgelopen periode niet kunnen vergaderen. Gelukkig waren in de afgelopen week alle bestuursleden weer ter vergadering. We hebben dit keer gesproken over het Beleidsplan Gezondheidszorg. We hebben spijkers met koppen kunnen slaan en in de volgende  vergadering, gepland in juli, zal het plan ter besluitvorming voorliggen.  We kunnen u dan melden wat de plannen zijn.

Van onze vrienden in Tanzania kregen we bericht dat het met de Diana Dispsary in Ditima goed gaat! Ook de Ditima Primary school is inmiddels weer van een dak voorzien; de storm is weer gaan liggen. En qua voedselvoorziening gaat het tot dusver goed. In de vorige weblog melde ik u al dat er in januari geld  voor 12 weken voedselhulp is gegeven. u kunt zich voorstellen hoe blij men daar mee is; het is toch vreselijk als je je gezin niet van voedsel kunt voorzien omdat de prijzen sky high zijn!  Ook omdat de hoeveelheid neerslag al het werk op het land weer ongedaan had gemaakt. Hopenlijk kunnen ze zich nu weer even redden en kan er weer geoogst worden .

In de komende weken zullen de bestuursleden verantwoordelijk voor hun beleidsgebied, u bijpraten en zullen we de prioriteiten bekend maken.

U beste donateurs, belangstellenden en betrokkenen, wij danken u zeer voor uw bijdrage hoe groot en in welke vorm dan ook.  Zonder u zijn wij niet in staat een belangrijke bijdrage te leveren aan het welzijn van onze vrienden in Tanzania. En weest u er van verzekerd dat uw bijdrage zeer gewaardeerd wordt door hen!

 

Haijo van der Ploeg, voorzitter

Nieuwsoverzicht

Nieuwsbrief

Ontvang het laatste nieuws in uw mail met onze nieuwsbrief

Stichting Vrienden van Bariadi

Het bevorderen van het welzijn en streven naar een verhoging van de kwaliteit van leven in Shinyanga Region, Bariadi District, Tanzania.

Lees verder

Donaties

De stichting heeft een ANBI status, dat wil zeggen dat uw giften fiscaal aftrekbaar zijn.

Meer informatie