Uw giften zijn zeer welkom

Steun ons!

Educatie

maandag 22 mei 2017

Afgelopen jaar is er een positieve ontwikkeling geweest vanuit de overheid in de steun naar kinderen op de middelbare school. De school fees wordt voortaan door hen betaald. Dit vergroot de kans voor de jeugd in Bariaidi om naar school  te gaan. Ook voor de gesponsorde kinderen vanuit de Stichting heeft dit invloed. Naast de sponsoring voor de benodigde school materialen werd een deel van het budget besteed aan de school fees. Deze gelden zijn nu vrijgekomen. Het bestuur heeft daarop afgelopen mei het besluit genomen deze in te zetten om meer kinderen te sponsoren. Hierdoor was het aantal kinderen dat gesponsord werd door de stichting afgelopen jaar verhoogd van 27 naar 39 kinderen.

 

Een mooie voortgang is geboekt bij de scholieren. Van de 39 kinderen zaten er 11 in het vierde en laatste jaar, al deze studenten zijn geslaagd voor hun middelbare school. Twee kinderen hebben er helaas voor gekozen hun opleiding te staken.

 

Dankzij onze trouwe sponsoren hebben we de financiele ruimte om ook voor volgend jaar het sponsorproject voort te zetten. Daarbij hebben er 13 nieuwe sponsoren zich aangemeld voor individuele sponsoring. Zij steunen een specifieke scholier gedurende de 4 jaar van de middelbare school. In overleg met Stephen Nkonya is besloten om het aantal te sponsoren kinderen te verhogen naar 49. Een mooie groei die mogelijk is gemaakt door de overheid, de bestaande en nieuwe sponsoren.   

 

Bas Geerlings

Nieuwsoverzicht

Nieuwsbrief

Ontvang het laatste nieuws in uw mail met onze nieuwsbrief

Stichting Vrienden van Bariadi

Het bevorderen van het welzijn en streven naar een verhoging van de kwaliteit van leven in Shinyanga Region, Bariadi District, Tanzania.

Lees verder

Donaties

De stichting heeft een ANBI status, dat wil zeggen dat uw giften fiscaal aftrekbaar zijn.

Meer informatie