Uw giften zijn zeer welkom

Steun ons!

Educatie

woensdag 26 september 2012

Het project schoolbanken voor de primairyschool in Ditima is met hulp van onze sponsor (Rotary Huizen-Oostermeent) succesvol afgerond.
Het bedrag dat overbleef (€ 2.150,-) is teruggestort.
Voor herstel van toiletgebouw bij de school is een sponsor gevonden.
De Perlgrimshoeve te Zoetermeer, een kringloopcentrum, heeft ons daarvoor
€ 1.500,- beschikbaar gesteld.

In 2012 worden door ons nog 24 kinderen gesponsord in de kosten van secondairy school.
Het gaat in alle gevallen om kinderen waarvoor eerder afspraken zijn gemaakt. Zoals bekend hebben we besloten vanuit de algemene middelen van de stichting geen nieuwe kinderen meer individueel te sponsoren.
Uiteraard maken we wel de lopende verplichtingen af.
Natuurlijk blijven wij voor educatie/individuele sponsoring geoormerkte giften voor dit doel besteden.

Inmiddels is een begin gemaakt met het opstellen van een beleidsplan Educatie voor de komende jaren.
Uitgangspunt daarvoor zullen zijn onze algemene randvoorwaarden t.w.:
- de behoefte/het initiatief ligt bij onze vrienden.
- onze vrienden leveren zelf een substantiële bijdrage aan het bereiken van doelen.
- de bijdrage van onze vrienden kan zijn met financiële of met fysieke inzet.
- onze ondersteuning dient te allen tijde de beoogde zelfstandigheid te stimuleren.

Naar verwachting zal het Beleidsplan Educatie 2013-2016 in december dit jaar beschikbaar zijn.

Nieuwsoverzicht

Stichting Vrienden van Bariadi

Het bevorderen van het welzijn en streven naar een verhoging van de kwaliteit van leven in Shinyanga Region, Bariadi District, Tanzania.

Lees verder

Donaties

De stichting heeft een ANBI status, dat wil zeggen dat uw giften fiscaal aftrekbaar zijn.

Meer informatie