Uw giften zijn zeer welkom

Steun ons!

Dag 9

Donderdag 19 februari

Het is de laatste volle dag in Tanzania en deze begon al vroeg. Om 8.30 uur stond een overleg met AMREF en de city council gepland.

We zaten om 7.30 aan het ontbijt pannenkoek, soep en een omeletje.

Barnabas was op tijd en we waren om 8.25 uur bij de vergadering en....... de enige die aanwezig waren!

Tegen 8.40 uur kwamen de eersten binnen en uiteindelijk konden we om 9.00 uur starten. We moesten op tijd starten van Amosi want de secretaris moest om 9.45 uur weg.

 

AMREF

Na het voorstel rondje en de introductie door Amosi startte Dr. Martin van AMREF. Hij legde de doelstellingen van AMREF uit en de opzet van de HealthWorkers. Dit zijn vrijwilligers met een basistraining over het geven van voorlichting. Daarvoor krijgen ze een fiets, laarzen, een rugzak, een zaklamp en een vergoeding van 5000 tshilling (€ 2,50). Dit is geen salaris maar moet gezien worden als een kleine vergoeding.

Wij vertellen over de ontmoetingen met de HealthWorkers en het enthousiasme waarmee ze het werk doen. Dr. Martin zegt dat dit project dit jaar gaat stoppen en dat de Council de HealthWorkers gaat overnemen. De vergoeding van de 5000 Tshilling is september 2014 gestopt, maar wordt met terugwerkende kracht alsnog vergoed.
Daarna spraken we over de 'maternity ward' die gebouwd is naast het Somanda hospital in Bariadi met als doel zwangere vrouwen met een probleem daar te huisvesten zodat zij goed gemonitord kunnen worden. Het gebouw staat er al een tijdje onberispelijk bij, lees ongebruikt. Dr. Martin begrijpt dat de indicatiestelling nog niet goed loopt en dat hij daar extra aandacht voor zal hebben.

Dan het onderwerp " de dispensary in Nyawa"
Ik laat ze de foto's zien men weet het en men weet ook dat het niet kan zo. De dispensary staat boven op de lijst van de te renoveren objecten. De bedoeling is om te starten in juli, wanneer het geld vrijkomt. Hubert doet een voorstel: start met de reparatie van de vloeren ( donatie van 400.000 Tshilling) als start van het renovatie plan. Als tegenprestatie vragen wij hen om twee bedden te verzorgen voor deze dispensary, een patiënten bed en een verlosbed. De deal wordt snel gesloten. Men gaat vandaag nog naar Nyawa om een calculatie te maken voor de vloeren een andere dokter gaat achter de bedden aan. We zullen zien of deze actie gaat lukken. In ieder geval zal dr. Vincent blij zijn met het initiatief. We spreken daarna over de behoefte van de HealthWorkers voor scholing en opleiding voor het uitvoeren van hun werkzaamheden. Dr. Martin geeft aan dat er scholing gegeven wordt en dat hij dit nogmaals bij de HealthWorkers onder de aandacht zal brengen.

Als laatste het fotomoment en wij gaan opnieuw naar Dokter Maduhu om te overleggen of hij de zorg van Moses Nyamoje op zich wil nemen en hem opnieuw instellen op de insuline.  Dat wil hij graag doen. Hij geeft ons alvast een recept mee om de insuline te kopen zodat deze er is wanneer Moses hem bezoekt. Naast de zorg voor Moses vragen wij hem ook de zorg voor de kinderen van Tabitha en Peruthie op zich te nemen, geen probleem.
Het kopen van de insuline heeft nogal wat voeten in de aarde. We zijn om 12.00 uur bij de apotheek en na veel bellen, overleggen en teruggebeld worden spreken we om 18.00 uur af bij de bushalte waar de apotheker, na betaling, de insuline aan ons overhandigd. Het blijkt dat hij deze uit Mwanza heeft gehaald een retour van 4,5 uur. Zo gaat het hier. Stephen gaat de families bellen en afspreken dat zij de volgende dag bij Dr. Maduhu kunnen komen. De medicijnen voor de kinderen zijn gratis en bij Maduhu aanwezig. 

We lopen door de straten van Bariadi op weg naar ons hotel we zijn de enige " blanken" dus iedereen wil wel met ons praten het is een gezellig loopje.

in het hotel hadden we afgesproken ons einddiner te hebben om 19.00 uur. De eersten kwamen aan om 19.59 uur en de laatsten om 20.15 uur. Aanwezig waren Barnabas met zijn vrouw, zij had zich voor deze gelegenheid erg kleurig gekleed, Stephen, Amosi "safari", Ans en ik.

Het eten was lekker; kip met rijst en rijst met kip.

Om 22.00 uur ging een ieder zijn weegs. Inmiddels hadden we contact met de ingenieur hij kon de volgende dag om 7.00 uur zijn calculatie van de vloer voor de dispensary in Nyawa laten zien. Dus opstaan om 6.00 uur ontbijt om 6.30 uur, daarna de koffer definitief inpakken daarna en om 7.30 uur richting Mwanza voor de afspraak. Zou dit gaan werken? We zullen zien!

 


 

Stichting Vrienden van Bariadi

Het bevorderen van het welzijn en streven naar een verhoging van de kwaliteit van leven in Shinyanga Region, Bariadi District, Tanzania.

Lees verder

Donaties

De stichting heeft een ANBI status, dat wil zeggen dat uw giften fiscaal aftrekbaar zijn.

Meer informatie