Sponsoren & Donateurs

All Text Power
RETO Internetburo

Donaties

Donaties
Uw giften ten behoeve van onze vrienden in Bariadi zijn zeer welkom. Via onze site en nieuwsbrief, die een aantal malen per jaar verschijnt krijgt u steeds een actueel beeld van inkomsten en de manier waarop die besteedt worden.

Graag uw financiële bijdrage overmaken op NL42 ABNA 0845 7073 02 t.n.v. Stichting Vrienden van Bariadi. De stichting heeft een ANBI status, dat wil zeggen dat uw giften fiscaal aftrekbaar zijn. Het fiscaal nummer hiervoor is 8161 30 954.

Als u prijs stelt op vermelding van uw naam en/of het geschonken bedrag kunt u dat aangeven bij uw overboeking. Uw naam en/of financiële bijdrage wordt dan zichtbaar vermeld op deze site en in het jaarverslag van de stichting.

Wij danken u hartelijk voor uw bijdrage waarmee u een steen bijdraagt aan een beter, zelfstandiger leven van onze vrienden in Bariadi.

Sponsoring
Een sponsorbeleid is in ontwikkeling bij de stichting. Met sponsoring bedoelen wij het beschikbaar stellen van middelen voor specifieke vooraf omschreven doelen. 
Het is een voornemen om meer in sponsorvorm projecten te gaan realiseren.
Bent u geïnteresseerd of wilt u uw inzichten op dit gebied met ons delen, dan kunt u via info@vriendenvanbariadi.org contact met ons opnemen.