Water

Water

Water:

Schoon water is noodzakelijk als drinkwater voor mens en dier en voor de persoonlijke verzorging.

Drinkwater behoort tot de eerste levensbehoefte van mens en dier. Water is tevens van belang voor huishoudelijke zaken, zoals eten koken, wassen e.d. Het tekort aan water heeft gevolgen voor onder andere hygiëne. Unicef heeft in haar rapporten aangegeven dat een investering in schoon drinkwater een buitengewoon doeltreffende gezondheidsinvestering is. Door schoon drinkwater kan diarree met 95% worden teruggedrongen en kindersterfte met 75%.

In het Bariadi district is water in de droge periode schaars. De regenperioden brengen niet altijd voldoende water. Omdat er geen putten en pompen in de omgeving zijn, wordt het water door 55% van de inwoners uit rivieren en poelen gehaald die vaak op kilometers afstand liggen. Dit water is vaak besmet en er worden geen middelen gebruikt voor zuivering. Inmiddels hebben sinds eind 2011 al onze “oorspronkelijke” vrienden een pomp ter beschikking binnen een afstand van 400 meter van hun woning. Hierop bestaat één uitzondering, de familie van Wilson Lucas in Ngalita, is er ondanks herhaalde pogingen niet in geslaagd om een waterput te graven waarin ook in de droge periode een voldoende hoge waterkolom staat. De stichting heeft besloten voor deze pomp geen acties te ondernemen. Wanneer de familie de put in een later stadium alsnog afrond zal de stichting ook deze familie financieel ondersteunen bij de afronding van de pomp.

In haar brainstorm sessie van 2 april 2012 heeft het bestuur van de stichting besloten tot een nieuwe ambitie. De stichting streeft er naar om elke Water User Group binnen de wards Gilya en Ikungulyabashasi en het dorp Mwamondi te ondersteunen met de financiering van de betonnen ringen en de afdekking van de put indien:

  • De watergebruikersgroep aan alle voorwaarden voldoet (onder andere het zelf graven van een put en bij elkaar brengen van het onderhoudsbudget);
  • Het Watermanagement van het district voor de betreffende pomp aan de randvoorwaarden voldoet (o.a. het leveren van de mallen voor de ringen en het leveren van de pomp.)

Omdat er op dit moment heel veel putten wachten op het plaatsen van ringen en een pomp hanteert de stiching de volgende prioriteit. 

  1. Hoogste prioriteit: Waterpomp bij scholen;
  2. Middel hoge prioriteit: Waterpomp bij dispensaries (kleine gezondheidscentra);

De eerste pomp die volgens deze nieuwe taakverdeling is geplaatst is de pomp van de watergebruikersgroep SOKOINE.