Voeding

Doel:
Ervan uitgaande dat voedsel een basisbehoefte is, is ons doel om de bevolking behulpzaam te zijn om zich onafhankelijk te maken van voedselhulp i.v.m. tekorten tijdens grote droogte.
Op dit moment is dat nog niet mogelijk, omdat er geen goede manieren zijn om de velden tijdens droge perioden te beregenen.
Water van putten mag daarvoor niet worden gebruikt.
Bij 1 goede oogst per jaar is er voedsel voor een heel jaar.
Bij normale regenval kan er minstens 2x per jaar worden geoogst.

Stand van zaken:
We gaan na hoe er op alle fronten voor wat betreft voedsel hulp kan worden geboden op het moment dat er droogte heerst.
Daarvoor is het ook nodig dat er wordt geïnventariseerd hoeveel monden er per familie moeten worden gevoed en of er voldoende grond aanwezig is om te verbouwen per familie.

Kosten en Financiering:
In principe gaan wij uit van zelffinanciering door verkoop van maïs e.d. na een goede oogst.
Is dit niet mogelijk dan springt de Stichting bij.
In principe proberen wij vooral voedsel te kopen op die momenten dat de prijzen van voedsel nog laag zijn en men kan zien dat er een droge periode op komst is.
Als wij moeten bijspringen, dan zijn de kosten ongeveer ़ 2.500,-- per 6 weken voor het voeden van ruim 500 monden.
Als er ook moet worden gezorgd voor zaaigoed om een volgende oogst weer zelf te kunnen genereren, dan wordt hierin ook medegefinancierd.

Uitvoering:
Via een contact bij de mensen in het Bariadi district wordt er voedsel ingekocht en via een verdeelsleutel onder de gezinnen verdeeld.
Personen in loondienst betalen hun eigen voedsel voor zover dat mogelijk is.
Ook kan via de Kilungalunga Farm na meewerken aan de oogst voor kostprijs voedsel worden gekocht.
De Farm is niet in beheer bij de Stichting, maar is een separaat initiatief vanuit Nederland.
De grond van de farm is gelegen aan het Victoriameer waardoor d.m.v. irrigatie water aanwezig is.
Het toekomstidee is, dat wanneer de Farm goed gaat draaien, de Stichting minder kosten voor voedselhulp hoeft te maken.

Reactie:
Uit de dankbare brieven die wij krijgen en ook tijdens onze bezoeken merken we dat de mensen het erg op prijs stellen dat wij ze door de moeilijke perioden heen helpen.
Vooral dat ze de mogelijkheid krijgen om zoveel mogelijk op eigen benen te staan motiveert ze om het moeilijke vak van boer in het droogste gebied van Tanzania uit te oefenen.