Gezondheidszorg

Gezondheidszorg

In maart 2010 is de polikliniek in Ditima geopend.
Door de gift van de sponsor en het werk van onze vrijwillige projectbegeleiders Jacqueline Pashley en Koen Stanton, die daar door hun aanwezigheid gedurende de bouw ongelofelijk veel en belangrijk werk hebben verricht, is de bouw van de polikliniek mogelijk gemaakt.
Ans Geerlings, onze toenmalige voorzitter, heeft samen met Jacqueline en Koen, twee vertegenwoordigers van de sponsor én niet te vergeten met de betrokken lokale medewerkers in aanwezigheid van president Kikwete van Tanzania, de officiële openingsceremonie verricht.

Wij zijn inmiddels alweer een paar maanden verder.
Er is een verpleegkundige aan het werk en zij ziet dagelijks patiënten: voornamelijk moeder/kind zorg en EHBO.
Zolang het doktershuis niet gereed is, is er nog niet altijd een dokter aanwezig.
Het contact met de nieuwe verantwoordelijke DMO (District Medical Officer), John Sixus, is inmiddels per mail tot stand gekomen.

De nieuwe DMO is in gesprek met een nieuwe aannemer om het doktershuis af te bouwen nu de vorige aannemer door een geschil met het district is afgehaakt.
Hij zoekt o.a. ook voor ons uit waarom "onze" polikliniek nog niet op de district-lijst staat.
Dit is belangrijk om in de logistiek voor de aanvoer van medicijnen te komen.
Kortom er zijn nog genoeg uitdagingen waar we ons de komende tijd mee bezig gaan houden om de polikliniek optimaal te laten functioneren.
John Sixtus (DMO) liet ons het volgende weten: "People of Bariadi and especially those of Ditima are very much pleased of the Dispensary DIANA"
(De mensen uit het Bariadi-district en in het bijzonder die uit Ditima zijn heel blij met de polikliniek DIANA).

In een volgend bericht hoop ik wat cijfers te kunnen aanleveren en een bericht van de verpleegkundige te plaatsen.

Hubert van Boheemen