Educatie

Educatie

Project 'Schoolbanken Primary School Ditima'
In de primary school van Ditma ontbrak al enige tijd al het meubilair.
Begin 2011 is het plan opgevat een sponsor te zoeken voor nieuw meubilair.
Als uitgangspunt hebben we genomen dat al het benodigde materiaal ter plaatse geleverd zou moeten worden en dat het meubilair met lokale arbeid gemaakt zou moeten gaan worden.

In april 2011 is de Rotary Huizen-Oostermeent bereid gevonden dit project te sponsoren.
Er is € 9.150,- beschikbaar gesteld om de 7 klassen van 'onze' primary school in te richten met 147 schoolbanken en 7 bureaus met stoel voor leerkrachten.

Project is succesvol afgerond.
Op 1 december 2011 konden in 7 klassen, 147 schoolbanken en 7 bureaus met stoel voor de leerkracht in gebruik worden genomen.
Dat is gegeven de omstandigheden in 2011 (voedseltekort) een goed resultaat.

Onze mensen ter plaatse waren (v.l.n.r.) Stephen Nkonya (projectleider), George Kishimba (leraar), Kenedy Daud (schoolhoofd) en Didas (timmerman):

Van september tot december 2011 is 'onze' Gerrit Bunschoten bij onze vrienden geweest en heeft hij (o.a.) de afronding van dit project in goede banen geleid.
Het resultaat mag er zijn en levert vele blijde en tevreden gezichten.

Wat heeft het gekost?
Het project is ruim binnen de begroting uitgevoerd. Uiteindelijk bleef € 2.150,- over.
Door het bestuur zijn aan de Rotary voorstellen gedaan om een deel hiervan te mogen besteden aan herstel van het toiletgebouw van de school en aan onderhoud van het meubilair in de toekomst.

Wat levert het op?
Natuurlijk blijde gezichten!

Belangrijkste opbrengst is de betere motivatie voor kinderen en leerkrachten om naar school te gaan en zich in te spannen voor een betere toekomst van henzelf.

Het bestuur van Stichting Vrienden van Bariadi is de Rotary Huizen-Oostermeent erkentelijk voor hun financiële bijdrage en het in ons en onze vrienden in Tanzania geschonken vertrouwen.

Rob van Nunspeet