Sponsoren & Donateurs

All Text Power
RETO Internetburo

Disclaimer

Toepasselijkheid
Deze disclaimer is van toepassing op het bezoek aan en gebruik van de website van Stichting Vrienden van Bariadi.

Informatie en aansprakelijkheid
De stichting Vrienden van Bariadi streeft naar actuele en correcte informatie, maar kan niet garanderen dat de informatie juist is op het moment waarop zij wordt ontvangen, of dat de informatie na verloop van tijd nog steeds juist is. Daarom kan aan de informatie op deze pagina's geen rechten worden ontleend en aanvaardt de stichting geen aansprakelijkheid voor schade als gevolg van onjuistheden en/of gedateerde informatie.

Links met andere websites
Binnen deze website worden alleen externe links opgenomen van instellingen en organisaties die naar de mening van de stichting Vrienden van Bariadi passen binnen de thema's van de hoofdindex. De stichting is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de sites waar naar wordt verwezen.

Eigendomsrechten
Bezoekers mogen de website en de informatie raadplegen en daarvan kopieën maken voor eigen gebruik, bijvoorbeeld door deze te printen of op te slaan. De informatie op deze website is enkel voor communicatie doeleinden en tenzij anders aangegeven, berusten alle rechten, waaronder auteursrechten en andere intellectuele eigendomsrechten, op de website en de Informatie bij Stichting Vrienden van Bariadi of de projecten die zij ondersteund.