Privacy Statement

                                                                                         

In dit Privacy Statement wordt omschreven hoe Stichting Vrienden van Bariadi omgaat met persoonlijke informatie.

 

In dit Privacy Statement wordt omschreven hoe Stichting Vrienden van Bariadi omgaat met persoonlijke informatie. Stichting Vrienden van Bariadi acht het van groot belang dat de verzameling en verwerking van jouw gegevens op een zorgvuldige en veilige wijze plaatsvindt. Je wordt geadviseerd dit Privacy Statement zorgvuldig te lezen.

In het algemeen kan Stichting Vrienden van Bariadi gegevens van jou verzamelen op onder andere het moment dat je besluit om je als sponsor aan te melden, als je je aanmeldt voor een nieuwsbrief van  de Stichting, een e-mail aan ons verzend of wanneer je onze sociale media gebruikt. De informatie die we daarbij ontvangen gebruiken we voor de verweking van administratieve doeleinden en voor marketing doeleinden. 
  

PERSOONSGEGEVENS
Stichting Vrienden van Bariadi kan verschillende gegevens van gebruikers verwerken, waaronder persoonsgegevens. De gegevens die Stichting Vrienden van Bariadi van jou kan verzamelen zijn:

  • contactgegevens – zoals door jou verstrekte naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres,  geboortedatum en geslacht;
  • betalings- en factuurgegevens – wanneer je een bedrag sponsort voor de financiële afhandeling en administratie;
  • website gegevens – zoals  IP-adres, locatiegegevens en informatie over het gebruik van onze websites;
  • door jou publiekelijk geplaatste gegevens – zoals op onze website of op social media sites geplaatste berichten.

 

DOELEINDEN
Stichting Vrienden van Bariadi kan de hiervoor genoemde gegevens gebruiken voor de volgende doeleinden:

  • ter uitvoering van haar administratieve handelingen op het gebied van sponsoring, bijvoorbeeld in de vorm van een factuur;
  • voor het beheer van haar relatieadministratie;
  • voor marketing doeleinden, om je informatie te verschaffen over werkzaamheden van Stichting Vrienden van Bariadi, bijvoorbeeld via mailings per e-mail;
  • verwante doeleinden voor zover toegestaan volgens de wet.

Je gegevens zullen niet worden gebruikt voor andere dan de hierboven genoemde doeleinden.
  

UITSCHRIJVEN, WIJZIGEN OF VERWIJDEREN VAN GEGEVENS
Je kan je gegevens altijd opvragen, aanpassen en zo nodig (laten) wijzigen of verwijderen.

Voor verdere vragen en voor een verzoek tot inzage van je gegevens kan je een e-mail sturen naar info@VriendenvanBariadi.org.

DELEN EN DOORGIFTE VAN GEGEVENS
Wij kunnen je gegevens delen met de aan Stichting Vrienden van Bariadi gelieerde organisaties, zoals haar samenwerkingspartners welke wij inschakelen bij de uitvoering van onze projecten.

BEVEILIGING
Stichting Vrienden van Bariadi doet haar uiterste best ervoor te zorgen dat jouw informatie goed is beveiligd. Slechts die personen voor wie het uit hoofde van zijn of haar functie noodzakelijk is, krijgen toegang tot de gegevens van relaties. We hebben passende technische maatregelen getroffen en die worden regelmatig geupdate om te zorgen dat gegevens goed zijn beveiligd. Let wel, het internet is nooit 100% veilig, zorg dat je zelf ook de nodige veiligheidsmaatregelen neemt en verstrek nooit je wachtwoord aan een ander.
                          
WIJZIGING PRIVACY STATEMENT
Stichting Vrienden van Bariadi behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit Privacy Statement. Gebruikers worden aangemoedigd om regelmatig zelf het privacybeleid van Stichting Vrienden van Bariadi te bestuderen ten aanzien van wijzigingen.