Nieuws

Sponsering
28-05-2019
Sponsering Vrienden van Bariadi en Wilde Ganzen, Wij hebben als stichting het project: “Stafhouse in Gilya” ingediend bij Wilde Ganzen. Nadat we hebben voldaan aan de inschrijf voorwaarden zijn wij op 10 mei uitgenodigd om het project te presenteren en onze stichting bij Wilde Ganzen bekend te maken.   Wilde Ganzen:”met kleine projecten willen wij een groot verschil maken” dat is o.a. hun slogan.   Op 10 mei zijn Gerrit en Hubert voor een ke
Lees verder

2019
07-01-2019

Lees verder

Schooljaar 2018
27-02-2018
Schooljaar van start in Bariadi   Het nieuwe schooljaar is weer van start gegaan in Tanzania. Een goed moment om te kijken hoe de 49 gesponsorde scholieren het  er het afgelopen jaar vanaf hebben gebracht. We hebben goed niews te melden over Imelda, Joyce, Heredy, Teleza, Mayala, Lubimbi, Musa en Jackley. Zij hebben hun 4e jaar succesvol afgesloten en zijn geslaagd voor hun opleiding. Eén leerling heeft besloten zijn opleiding te staken en de overige leerlingen hebben het
Lees verder

Een stapje naar de digitale wereld
04-10-2017
Op de Guduwi secondary school werd al een tijdje computer- en internetles gegeven. Echter, had de school nog geen computers. Op basis van theoretische uitleg werden de kinderen onderwezen om zich, zo goed als het kan, voor te bereiden op de toenemende digitale arbeidsmarkt.    Vanuit de school en onze projectmanager Stephen kwam het verzoek om hier iets aan te doen. Zij hebben een plan opgesteld waar alle leerlingen van de school van kunnen profiteren. Hun idee was
Lees verder

Geen zekerheid
13-09-2017
Helen overdenkt de afgelopen maanden. Nu ze hier toch ligt in het Bugando Hospital in Mwanza voor een operatie van haar baarmoeder, heeft ze daar voldoende tijd voor. “Had ze het anders kunnen doen, maalt er door haar hoofd”. Want op dit moment is ze haar winkeltje met kleding die ze zelf maakt kwijt en ze heeft geen geld om het opnieuw op te starten.  Hoe was het ook weer begonnen overpeinst ze. Ze had jarenlang Amos haar blindeman verzorgt. Nad
Lees verder

Schoon door regenwater
23-08-2017
Schoon door regenwater Het is zaterdagmiddag, bij Rebecca uit het plaatsje Ditima beginnen de weeën. Ze zorgt dat ze zich zo snel mogelijk meldt bij de Diana Dispensary in Ditima. Daar is een verpleegster aanwezig die haar, zeker bij haar eerste kind veilig door de bevalling heen kan helpen. ’s Nacht is het zover, haar baby wordt geboren. Na de goed verlopen bevalling worden moeder en kind na enige uren gewassen met het vers opgevangen regenwater. Het beton onder de opvangtank m
Lees verder

Gesloten door naar de Hemelpoort
21-08-2017
Gesloten door naar de Hemelpoort Masanja van 3 jaar oud meldt zich aan de hemelpoort. Petrus opent de poort. “wat doe jij hier Masanja, je bent toch nog veel te jong”: zegt Petrus. “Ik zal je vertellen hoe dat komt”: antwoordt Masanja. “Ik woonde met mijn ouders in het dorp Mwauchumu in de ward Gilya. Op een gegeven moment kreeg ik last van diarree. De diarree werd steeds erger. Toen ik helemaal lusteloos werd besloot mijn moeder met me naar de dispensary van
Lees verder

Als je dak maar goed zit
12-08-2017
Als je dak maar goed zit Van oudsher zijn de muren van de huizen van modder, leem en stront. Het dak werd altijd gemaakt van riet en gras. Een toilet hadden ze niet totdat Nyerere (de meester), de eerste president van het onafhankelijke Tanganyika een toilet verplicht stelde. Die verplichting is er nog steeds, maar veel van de erfjes hebben als toilet alleen maar een bushtoilet. En in de bossen van Bariadi district kan je je niet verstoppen, want veel bomen zijn er niet meer. Ook een ba
Lees verder

Had Maslov het bij het rechte eind?
09-08-2017
Had Maslov het bij het rechte eind? Wanneer je op Fewsnet (Famine early Warning System) kijkt, wordt de voedselsituatie in Tanzania al sinds oktober vorig jaar als crisis ingeschat. Dat blijkt ook wel, bijna iedereen die ik spreek eet maximaal 2 maaltijden per dag. Volgens de westerse normen heeft de gemiddelde volwassene zo’n 2200 kcal per dag nodig. Hier blijken de mensen al maanden te leven op een dieet van ongeveer 1500 kcal per dag, dat is niet ver verwijderd van een hongerdiee
Lees verder

Witch Doctor 2.0
07-08-2017
Witch doctor 2.0 Hier in de oude Sukuma koninkrijken gaan de mensen wanneer ze ziek zijn vrij snel naar de Witch doctor. De overheid verstrekt vergunningen aan de Witch doctors. Naast de normale witch doctor heb je ook hier de reguliere gezondheidszorg. Waar bij de reguliere gezondheidszorg de service op een laag pitje staat is die de service bij de Witch doctors zeer hoog. In een overheidsdispensary moet je niet verbaast staan als de medical assistent soms dagen afwezig is omdat hij bijvo
Lees verder

Ondernemerszin
04-08-2017
Ondernemingszin Elke keer dat ik in Tanzania ben verbaas ik me over de activiteiten die mensen ontplooien om geld te verdienen. Zelfs tijdens een busrit van Mwanza naar Lamadi zie ik die staaltjes ondernemingszin. Voor vertrek is de bus een markt. Op een rij staan 5 stoelen, zodat er nog een gangpad over is van 35 cm. Dit gangpad wordt gebruikt door de marktkooplieden die lopend door dit paadje hun waar aanbieden. Fruit, groenten, bijbels, schriften, drankjes, popcorn van alles is er te ko
Lees verder

Vlindereffect
03-08-2017
Hoop door het vlindereffect. Elk jaar sterven er wereldwijd ongeveer 9 miljoen kinderen voor hun 6e levensjaar. De kans dat in een land als Tanzania een vrouw overlijdt tijdens de bevalling is ongeveer 1 op 30, bij ons in de westerse wereld is dat 1 op 5600. Een groot aantal schoolkinderen hier is zelfs niet in staat om een eenvoudige tekst te lezen. De gemiddelde levensverwachting is 55 jaar. Wanneer je zo’n groot bericht van onder andere de VN leest dan zou de moed je makkelijk in de
Lees verder

Educatie
22-05-2017
Afgelopen jaar is er een positieve ontwikkeling geweest vanuit de overheid in de steun naar kinderen op de middelbare school. De school fees wordt voortaan door hen betaald. Dit vergroot de kans voor de jeugd in Bariaidi om naar school  te gaan. Ook voor de gesponsorde kinderen vanuit de Stichting heeft dit invloed. Naast de sponsoring voor de benodigde school materialen werd een deel van het budget besteed aan de school fees. Deze gelden zijn nu vrijgekomen. Het bestuur heeft daarop afgelo
Lees verder

Nieuwsbrief
15-03-2017
Nieuwsbrief.   Lees hier onze meest recente nieuwsbrief.
Lees verder

Wensenvervullers
04-01-2016
Stichting Vrienden van Bariadi, de wensenvervullers Traditiegetrouw passeren de laatste dagen van het jaar vele overzichten en lijsten van gebeurtenissen.  De meeste van deze lijsten bieden een overzicht van alle moeilijkheden en verschrikkingen die de mensheid ten deel gevallen zijn. Berichten over verdrinkingen, vluchtelingen, aanslagen enz. De slechte gevoelens die deze gebeurtenissen met zich meebrengen verdrinken we in een slok bruisende wijn. De gevoelens die daaraan ontsnappen kna
Lees verder

Materialen aangeschaft voor de Diana Dispensary
02-01-2016
Recentelijk kwam er een vraag voor sponsering van enkele basismaterialen voor de Diana Dispensary. Het ging om materialen voor de controle van zwangere vrouwen en de opvang van pasgeborenen. De stichting heeft hiervoor geld beschikbaar gesteld.  Stephene Nkonya  heeft de materialen vervolgens in Tanzania aangeschaft. Het gaat om:                     50 uitzuigtubes 10 stuks af
Lees verder

Reis Hubert
12-01-2015
Van 11 t/m 19  Februari zijn Ans Geerlings, Geerttom Heikens en ondergetekende in Tanzania om gezamenlijk met medewerkers van de school of public health uit Mwanza  en de medewerkers van het Bariadi Hospital het onderzoekplan van vorig jaar, wat in opdracht van het bestuur door hun is gemaakt, te bespreken en gezamenlijk plannen te maken voor de implementatie. Geerttom Heikens is een ervaren “Afrikaganger” en kinderarts die vele gezondheidszorg projecten in Afrika gedaan
Lees verder

Waarom hulp?
05-10-2014
Waarom hulp? Is hulp om je te ontwikkelen echt nodig? Volgens mij is dit een overbodige vraag, ieder mens heeft hulp nodig om te leren. Wie is er niet naar school geweest? Niet alles zit in onze genen ingebakken. De afgelopen jaren heb ik de gelegenheid gehad om zelf mee te maken waartoe hulp kan leiden. Omdat velen niet in de gelegenheid zijn om dit prachtige proces mee te maken, neem ik u in deze blog mee in mijn eigen ervaring. In april 1983, wordt in het plaatsje Igaganulwa, midden in
Lees verder

Van de voorzitter augustus 2014
19-08-2014
Het is voor de laatste maal dat ik aan u schrijf. Mijn termijn als voorzitter zit er op en ik heb besloten om het stokje door te geven. Vanaf het begin van de oprichting van de stichting in 2002, eerst als adviseur en de laatste 4 jaar als voorzitter, ben ik betrokken geweest bij de Stichting. Het is een zeer aangename tijd geweest waarin we als bestuur samen met u als trouwe begunstigers en supporters veel hebben bereikt voor onze vrienden in Tanzania.  U kunt het allemaal nog ee
Lees verder

Gezondheidszorg
09-06-2014
In opdracht van het Bestuur heeft de school of public health uit Mwanza een situatie analyse gedaan in het gebied waar onze vrienden wonen en werken. Waarom doen wij dat? Een van de doelstellingen van het beleidsterrein gezondheidszorg  is hulp bieden aan de bestrijding van ziekten. Hoe doe je dat?  Het leek ons goed om eerst een situatie analyse te doen dit vanuit de gedachte meten is weten! Via onze contacten is de school of public health dit onderzoek gaan uitvoeren er
Lees verder

Van de voorzitter mei 2014
11-05-2014
Van de voorzitter mei 2014 Zo de vergadering is weer achter de rug. Een vrij volle agenda was het die doorgewerkt moest worden. O.a. kwamen aan de orde de diverse Voortgangsrapportages van de beleidsgebieden over het afgelopen jaar en de begroting 2014.  Die van  "Communicatie" en Educatie" zijn klaar. Voor de volgende vergadering staan de andere voor afronding op de agenda. Maar we zijn niet alleen bezig met het werken aan de beleidszaken en alle overige bureauwe
Lees verder

Educatie
08-05-2014
Sponsoren van school bezoek wordt opnieuw speerpunt! In de periode 2006-2012 zijn door de Stichting veel kinderen individueel gesponsord. Daar zijn we begin 2013 mee gestopt omdat de het aantal, en dus de kosten, onbeheersbaar werden. Door dit besluit zijn in de loop van 2013 veel kinderen gestopt met vervolgonderwijs (secundary school). Herhaaldelijk en blijvend is er door onze Vrienden gevraagd om individuele sponsoring opnieuw mogelijk te maken. Vanaf 2014 wordt weer aan die behoefte
Lees verder

Van de voorzitter april 2014
01-04-2014
In de afgelopen periode heeft het bestuur , ondersteund door  haar beide adviseurs, hard gewerkt aan het bijstellen van haar beleidsplannen. Een en ander naar aanleiding van de briefing door Tony Stanton en Gerrit Bunschoten over hun bezoek aan onze vrienden. Daarnaast is de financiële verantwoording ter handgenomen en zullen wij ons binnenkort via de website verantwoorden over dat wat wij met uw giften, donaties en supportbijdragen  hebben gedaan. De verantwoording is ook n
Lees verder

Van de voorzitter september 2013
27-09-2013
Hopelijk heeft een ieder genoten van zijn of haar vakantie en is uitgerust aan de slag gegaan dan wel heeft omdat niet meer deelgenomen wordt aan het arbeidsproces, de vrije tijd op een andere wijze doorgebracht en heeft nu weer zin om zaken op te pakken. Zo ook het bestuur. Zij is begonnen aan de geplande vergadercyclus en het wordt dan ook tijd om u te laten weten wat er zo al staat te gebeuren.  In de eerste plaats en dat is heugelijk nieuws, gaan er in de maand november 2 ent
Lees verder

Van de voorzitter juli 2013
11-07-2013
In de afgelopen periode is onze dierbare vriend Amos Nchangwa overleden. Amos was een wijs man en van hem hebben we heel wat geleerd in de afgelopen 30 jaar, want zolang heeft onze vriendschap geduurd! We wisten dat hij ziek was en we hoopten dat hij beter zou worden. En dan is het toch altijd weer onverwacht als het bericht van zijn verscheiden ons bereikt. We zullen hem heel erg missen.     En als bestuur staan we  te popelen om onze vrienden weer te ontmoeten
Lees verder

Van de voorzitter april 2013
17-04-2013
...het is weer tijd om even bij te praten. Door de griep die er heerste heeft ook het bestuur in de afgelopen periode niet kunnen vergaderen. Gelukkig waren in de afgelopen week alle bestuursleden weer ter vergadering. We hebben dit keer gesproken over het Beleidsplan Gezondheidszorg. We hebben spijkers met koppen kunnen slaan en in de volgende  vergadering, gepland in juli, zal het plan ter besluitvorming voorliggen.  We kunnen u dan melden wat de plannen zijn. Van onze vriende
Lees verder

Van de voorzitter februari 2013
19-02-2013
Vrienden vragen om hulp! Wij hadden nadat wij in de maanden december tot en met januari 2013  ondersteuning hadden gegeven in de voedselvoorziening, de hoop dat we daarmee tot de volgende oogst hebben kunnen helpen. Helaas hebben onze vrienden laten weten dat door overvloedige regenval de oogsten zijn mislukt.  Aan hun roep om hulp hebben wij uiteraard voldaan. We hebben voor een periode van 2 x 6 weken geld gestuurd zodat ze voedsel op de markt konden kopen tegen prijzen die al
Lees verder

Van de voorzitter januari 2013
10-01-2013
In de eerste plaats  wil  ik u namens het Bestuur  van de stichting een voorspoedig en gezond 2013 toewensen! Dat het nieuwe jaar ook voor u  een goede gezondheid met zich mag brengen want dat is toch het meest belangrijke in het leven. Zo ook voor onze Vrienden in het Bariadi-district.  Van hen ontving het Bestuur ook vele goede wensen!    Alhoewel het al weer een tijdje is geleden dat ik u schreef,  is het niet stil geweest in de afgelopen periode
Lees verder

Jubileum Huurders Platvorm de Alliantie heeft grote gevolgen
04-10-2012
Op 24 oktober 2011 bestond de huurdersorganisatie AAHA 10 jaar. Het jubileum was aanleiding om de naam te wijzigen in HuurdersPlatformdeAlliantie (HPdA). Dit jubileum heeft veel grotere consequenties gehad dan alleen een naamswijziging. Dankzij het jubileum is het leven van ongeveer 300 mensen in de ward Gilya in het Bariadi district in Tanzania enorm verbetert. Door dit jubileum hebben zij nu de beschikking over schoon drinkwater. HPdA had aan de Stichting Vrienden van Bariadi ve
Lees verder

Friends of Bariadi - Newsletter October 2012
01-10-2012
Time Out to Ponder on the Future Activities of the Foundation - Friends of Bariadi. Since the visit of Gerrit and Perwien late last year to Tanzania, and there feedback to the members of the foundation a decision was taken to have a short time out and reconsider and ponder on the activities and programs for the coming period. Of course this has no bearing on the friendships that exist with all our friends in Mwondi, Dutwa, Ditima, Kahama, Fella and Bariadi etc. You are all still very
Lees verder

Gezondheidszorg
30-09-2012
De laatste maanden hebben wij ons georiënteerd op de toekomst van onze hulp aan de gezondheidszorg in het Bariadi district. Naast dat wij nog steeds willen meehelpen aan het opknappen en bouwen van de poliklinieken hebben wij voor de komende tijd de focus op de medische en verpleegkundige educatie. Een gesprek met een ervaren kinderarts, Geert Tom Heikens, heeft ons aangemoedigd om hier energie in te gaan steken. Geert Tom zal ons gaan adviseren hoe wij dit gestalte kunnen gaan g
Lees verder

Educatie
26-09-2012
Het project schoolbanken voor de primairyschool in Ditima is met hulp van onze sponsor (Rotary Huizen-Oostermeent) succesvol afgerond. Het bedrag dat overbleef (€ 2.150,-) is teruggestort. Voor herstel van toiletgebouw bij de school is een sponsor gevonden. De Perlgrimshoeve te Zoetermeer, een kringloopcentrum, heeft ons daarvoor € 1.500,- beschikbaar gesteld. In 2012 worden door ons nog 24 kinderen gesponsord in de kosten van secondairy school. Het gaat in alle gevall
Lees verder

Bijzondere donatie
01-09-2012
Ter gelegenheid van zijn 65ste verjaardag, heeft een donateur zijn gasten gevraagd om geen cadeaus maar een geldbedrag te geven/ te doneren aan de Stichting. Totaal is er een bedrag van € 585,00 aan de Stichting overgemaakt. De gever heeft gevraagd om dit bedrag te besteden aan de leermiddelen voor de school in Ditima. Het bestuur van de Stichting dankt de gever voor deze gift en zal het bedrag in overeenstemming met diens wens besteden!
Lees verder

Van de voorzitter april 2012
03-04-2012
In mijn vorige weblog heb ik toegezegd u regelmatig te zullen bijpraten. Wel nu, de afgelopen periode is er hard gewerkt aan de evaluatie van de doelstellingen van de stichting. We hebben nu twee brainstormsessies achter de rug: één over het beleid in algemene zin en één over het beleidsplan “Water”. Dit laatste gaat zo zult u begrijpen over het slaan van waterputten. Onze adviseurs Gerrit Bunschoten en Perwien Meriwani begeleiden ons in dez
Lees verder

Van de voorzitter januari 2012
28-01-2012
Maandagavond 23 januari 2012 hebben we de eerste bestuursvergadering van dit jaar gehouden. Op één na – door de griep geveld – waren alle bestuursleden en de beide adviseurs aanwezig. We hebben besloten om de komende tijd de doelstellingen van de stichting eens tegen het licht te houden. Het is goed om na afloop van een jaar de gang van zaken in de stichting te evalueren. Te meer daar de hulpvraag soms een andere richting neemt dan we met elkaar hebben afgesp
Lees verder

Van de voorzitter nieuwjaar 2012
01-01-2012
Graag wil ik met u terugblikken op het afgelopen jaar en vooruitblikken op 2012. Het was een jaar waarin veel gebeurd is. Een van onze vrienden, Emanuel Charles is door het Hiv-virus komen te overlijden. Een andere vriend van ons Amos Nchangwa is blind geworden. Voor hun gezinnen is dat een hele belasting, zeker daar waar de vrouwen en kinderen niet meer een beroep kunnen doen op de ondersteuning door hun man. Wij zullen in ieder geval omzien naar hun gezinnen en daar waar mogelijk help
Lees verder

Maji, Maji (Water, Water)
02-12-2011
Maji, Maji, (water, water) roept een angstige jongensstem om vier uur 's nachts in het plaatsje Mto wa Mbu. Zijn roep wordt ondersteund door gehuil van kinderen, gekrijs van vrouwen en geschreeuw van mannen en het continue bulderende geluid van kolkend water. Ik spring uit mijn bed en schijn met mijn zaklantaarn door het raampje van mijn badkamer in de richting van het zware geluid van een wilde waterstroom. 3 meter achter onze slaapkamers is een woeste rivier ontstaan, die alles in
Lees verder

Doet helpen helpen
01-11-2011
Maandagochtend 7 uur, de drie buurmannen en vrienden Peter Shimbi, Shimbi Peter en Isack Mabula, groeten elkaar uitgebreid in het Sukuma en lopen gezamenlijk een stukje op. Het is vreemd om hier in de buurt van Arusha de ochtendgroeten van de Sukuma-stam te horen. De eerste die het groepje gedag zegt is Shimbi Peter. Shimbi werkt als manager bij Tanesco, hij verdient al jaren voldoende geld om zelf zijn broek op te houden. Bij de grote weg tussen Arusha en de luchthaven gaan de overbl
Lees verder

Op maat gemaakt
28-10-2011
Niet zo lang geleden sprak ik Gerrit Bunschoten op een verjaardag. We raakten aan de praat over ontwikkelingswerk, de valkuilen en mogelijkheden, de blunders en successen. Toen al bleek dat we goed in staat waren om een scherpe, constructieve discussie te hebben over het onderwerp. Gerrit als specialist en ervaringsdeskundige m.b.t. het werk van de Stichting in Tanzania en een sterke projectmatige consultancy achtergrond; en ik als ontwikkelingseconoom met een achtergrond in conflict, e
Lees verder

Hongerend na(ar) Marktwerking
12-10-2011
De zwarte rook van een vrachtwagen vervuilt bij vertrek de lucht op de donderdagse markt in Igaganulwa (plaats midden in Bariadi district). De vrachtwagen is volgeladen met maïs, de maïs die de inwoners van Igaganulwa niet meer kunnen kopen. De vrachtwagen vertrekt naar Kenia. Officieel zijn de grenzen met Kenia gesloten voor voedseltransporten. De chauffeurs en hun werkgevers weten echter dat de politie en de douane voor een kleine 100 euro extra de vrachtwagen wel doorlate
Lees verder

Gezondheid
03-10-2011
Na de bezetting door de Duitsers van 1885 tot 1919 en de daarop volgende bezetting door de Britten werd Tanganyika op 9 december 1961 onafhankelijk (In 1964 samengevoegd met Zanzibar tot Tanzania). De Duitsers en de Britten lieten het jonge land een prachtige erfenis na. Op een bevolking van ongeveer 20 miljoen mensen waren er 12 afgestudeerde medici beschikbaar. Dus bijna 1 dokter per 2 miljoen inwoners, een lekkere nalatenschap, lijkt me. Gelukkig heeft de Tanzaniaanse regering in d
Lees verder

Water o zo nodig
28-09-2011
's Avonds voor het avondeten even heerlijk onder de douche. Dat moet wel want eventuele zweetgeuren trekt de muggen aan en malaria wil ik liever niet hebben. Ik was me heerlijk met het water dat uit het meer van Victoria naar mijn douche wordt gepompt. Daarna spuit ik me lekker helemaal in met deet om niet helemaal lek gestoken te worden, dus ik duik lekker vies mijn bed in. 's Morgens zorgt de volgende lading water ervoor dat de deet weer helemaal van mijn lichaam wordt verwi
Lees verder

Een hongerend district
16-09-2011
Voedsel is voor de meeste mensen in de westerse landen heel gewoon. Drie maaltijden per dag en wat hapjes tussendoor. Omdat al het eten zo lekker is moet ik oppassen, dat ik niet meer dan 2500 Kcal per dag naar binnen schuif. Tijdens mijn verblijf in de grote stad Arusha is dat niet anders en ook tijdens de toeristische trip langs Lake Natron en door de Serengeti en het Grumeti wildreservaat, is het opletten geblazen. Eigenlijk zit je tijdens het doorklieven van de wildparken nog stee
Lees verder

Redenen
07-09-2011
In de blauwe vogel van KLM mijmer ik over de komende weken. “Waarom helpen we onze vrienden in Bariadi ook al weer?”, is één van de vragen die door mijn hersens suist. Terwijl ik een beetje voor mij uit zit te staren ontvang ik al de eerste aanwijzing. Wij hier in het westen hebben het financieel redelijk op orde, in het vliegtuig zitten naar schatting 5% Tanzanianen, de financiële verhoudingen kunnen niet duidelijker worden geschets, 95% is westers en bla
Lees verder